Start
Presentation
Avelstikar
Avelshanar
Uppfödning
Valpar
Kennelläger
Länkar
Under året..
MH / Korning

    

     Gästbok 

 

     Gunnel Wasteson
     Kleverud 109, 

     46064 Frändefors
     Tel: 0521-254354,
     0705-254354

 

Avelshanar

 

  

Hedeforsens Antonanton%20huvud

polishund

Far till Y-kullen                           

                                                                                                                                       

                                                                       

   

 

 

Quintus  Eqilius         

SCHHIII,IPOIII

Kkl I

Far till X-kullen

                   
       
       

 

 

 

   

     godis  

 

 

Divaheden Godis

SCHHII

Far till V-kullen

 

                                                                                            

p1000577

 

Kustmarken´s Ådi IPO II BHP II                                

Far till U-kullen                                             

 

Kustmarken´s Kurry IPO III BHP III Korad +2

Far till R, S och T- kullen

 

Como vom Rurdamm

Far till Q-kullen

Atenagårdens Tabo, BHP III  IPO III SCH III Korad +3.

Far till P-kullen

SBch Råggrindan´s Otto  Korad +2  (229p)
Champion i samtliga traditionella bruksgrenar, spår, sök, rapport och skydds!

Far till M, N, och O-kullen

Norsk och Nordisk mästare
N.Bch, S.Bch, Int.Bch Korad +2, Welinchas´s Leoe. N.Uch Brico av Perlegården

u. Lordwinns Barva

Far till I, J och K-kullen

Hulgaards Karlo Tjh danska polisen e. Pa-Schacks Jorn
u. Babsy v Grenzhof
.

Far till L-kullen

 

 

 

 

 
 

©2006 Vänerbo Kennel. Alla rättigheter reserverade. Teknisk support: www.marunga.com